ODZYSK WŁÓKIEN WĘGLOWYCH

ODZYSKIWANIE WŁÓKIEN WĘGLOWYCH

Opracowaliśmy technologię odzysku włókien węglowych ze śmigieł wiatraków przy czym jako jedyni w świecie produkować możemy włókna o długości do 8 metrów. Prowadzimy badania nad wykorzystaniem włókien z recyklingu do produkcji laminatów. W tym celu podjęliśmy badania naukowe z udziałem Politechniki Warszawskiej. Uczelnia ta, wykonała na nasze zlecenie badania wytrzymałościowe włókien węglowych z recyklingu oraz laminatów tworzonych na ich bazie.

NASZE PRODUKTYNASZE PRODUKTY

Długie włókna
Włókna siekane 2-100 mm
Kompozyty przekładkowe
Włókniny i maty termoplastyczne*
Karta techniczna TDS
Karta bezpieczeństwa MSDS

Wyniki badań naszych włókien Politechniki Warszawskiej Dostępne na życzenie.

*w trakcie wdrażania