ODZYSK WŁÓKIEN WĘGLOWYCH

ODZYSKIWANIE WŁÓKIEN WĘGLOWYCH

Opracowaliśmy technologię odzysku włókien węglowych ze śmigieł wiatraków przy czym jako jedyni w świecie produkować możemy włókna o długości do 8 metrów.Prowadzimy badania nad wykorzystaniem włókien z recyklingu do produkcji laminatów. W tym celu podjęliśmy badania naukowe z udziałem Politechniki Warszawskiej. Uczelnia ta, prowadzi na nasze zlecenie badania wytrzymałościowe włókien węglowych z recyklingu oraz laminatów tworzonych na ich bazie.